Featured books

I stället för dig

tänkte inte öppna dörren och försöka. I stället kilade hon quick geväret som en regel för dörren så att den inte skulle kunna öppnas från insidan. Spänt hörde hon hur hunden slog med tassen mot handtaget utan att dörren gav vika. När hon förstod att han skulle få kämpa för att lyckas, vände hon sig om och började springa för allt vad hon var värd. males det onda benet vek sig och hon ramlade och slog ansiktet i marken. Hon såg bettet i vaden och förstod att hon var rejält skadad. males det spelade ingen roll. Mannen kunde vara tillbaka när som helst och hon mindes vad han hade sagt. Försöker du rymma, dödar jag dig.

Download PDF sample

Rated 4.54 of 5 – based on 48 votes

Comments are closed.